Hubertuslaan 20 | 4834 SH Breda | T 06 29 22 22 22 | vossen@juridischadviesvossen.nl

Referenties

Ad de Rooij en Jolande Vermaas

“Juridisch Adviesbureau Vossen heeft ons zeer vakkundig bijgestaan en vertegenwoordigd bij een geschil met de gemeente inzake het bestemmingsplan van een pand.
Friso Vossen heeft hierbij zijn juridische kennis ingezet in verweer, bezwaar en beroep tegen de gemeente, waarbij hij het lokale nieuws dat wij hem verschaften, deskundig heeft ingepast.
Ook bij de afronding is alles vastgelegd en gewaarborgd voor in de toekomst.”

Walter Bongers
Director and co-owner BRG Accountants & Belastingadviseurs B.V.

“Juridisch Adviesbureau Vossen heeft mij succesvol bijgestaan in enkele langdurige geschillen met de gemeente en de buren met betrekking tot het bestemmingsplan, potentiële planschade en het verkrijgen van een bouwvergunning. Daarnaast heeft Juridisch Adviesbureau Vossen met succes enkele cliënten van ons kantoor bijgestaan in een aantal complexe bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures over besluiten van de gemeente inzake bestemmingsplannen en een omgevingsvergunning.

Omdat Friso tevens interim werkzaamheden verricht voor gemeentes op het gebied van bestuursrecht, weet hij doelgericht de juiste aanpak te kiezen. Hij is daarbij in staat complexe bestuursrechtelijke zaken begrijpelijk te maken voor ondernemers en particulieren en op tijd andere deskundigen, bijvoorbeeld op het gebied van verkeersproblematiek, te raadplegen. De toegankelijkheid van Friso en de prijs-kwaliteitverhouding van Juridisch Adviesbureau Vossen zijn wat mij betreft dik in orde.” 

Ellen Smids
Senior jurist bouwen gemeente Venray

“Friso heeft 2 periodes bij de gemeente Venray gewerkt. Ik heb Friso daarbij leren kennen als een ervaren jurist die met zijn kennis en praktische instelling ingewikkelde zaken, met oog voor alle belangen, afhandelt. Friso is niet alleen een prima jurist, maar ook iemand die iets toevoegt aan een team en een organisatie. Het is dan ook fijn om met Friso samen te werken!”

Laura Berende
Berende Spoor- en Grondwerken B.V.

In een brij aan procedures rondom bestemmingsplan en omgevingsvergunningen heeft Friso Vossen voor ons helderheid verschaft en juridische ondersteuning verleend. Hiermee hebben wij voor de belangen van ons bedrijf op kunnen komen bij gemeente, rechtbank en Raad van State en werden wij gezien als een serieuze gesprekspartner.”

Henk Groen
Afdelingshoofd gemeente Delft.

“Ik heb Friso gedurende 1,5 jaar ingehuurd als senior RO-jurist en ervaren als iemand met een professionele instelling, nuchter en zelfverzekerd, goed op de hoogte en in staat om regelgeving toe te passen in complexe dossiers. Hij is in staat om ingewikkelde dossiers begrijpelijk te maken voor collega’s, bestuurder, burgers en ontwikkelaars. Een prettige collega die zich gemakkelijk aanpast, zijn kennis up to date heeft, daardoor snel inzetbaar is en gedurende de opdracht kritisch blijft.”

Pierre Jochems | (Proces) manager | overheid
Regiocoördinator Wonen

“Ik heb eind 2010 kennisgemaakt met Friso als een van de kandidaten voor Jurist-RO bij de gemeente Delft. Friso sprong er uit vanwege zijn evenwichtige en betrouwbare stijl. Dat heeft hij daarna in het werk volledig waargemaakt. Friso is een medewerker waar je als leidinggevende en collega makkelijk op kunt vertrouwen en die altijd kwaliteit aflevert.”