Hubertuslaan 20 | 4834 SH Breda | T 06 29 22 22 22 | vossen@juridischadviesvossen.nl

Planschade

Door een nieuw bestemmingsplan of toestemming om af te wijken van een bestemmingsplan kan er in uw omgeving van alles veranderen waardoor de waarde van uw perceel en uw woning of bedrijfspand kan dalen. Bijvoorbeeld het realiseren van een groot appartementencomplex of een hele woonwijk bij u in de buurt, het veranderen van een woning in een winkel of een café of de aanleg van een rondweg.

Voor de waardedaling van uw onroerend goed kunt u een verzoek om planschadevergoeding indienen bij de gemeente. Friso Vossen van JAV kan u helpen bij het indienen van een dergelijk verzoek en kan tevens beoordelen of de gemeente een verzoek al dan niet terecht heeft afgewezen.

Bent u vergunninghouder en moet u volgens de gemeente een planschadevergoeding betalen, dan kan Friso beoordelen of dat terecht is en ervoor zorgen dat u in elk geval niet teveel betaalt. Hij kan voor u ook een planschaderisicoanalyse opstellen waarmee u van te voren het risico kunt inschatten dat uw project leidt tot planschade die door u betaald moet worden.