Hubertuslaan 20 | 4834 SH Breda | T 06 29 22 22 22 | vossen@juridischadviesvossen.nl

Disclaimer

Alhoewel bij de samenstelling van deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Juridisch Adviesbureau Vossen geen waarborg of garantie geven over de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze website. Juridisch Adviesbureau Vossen sluit aansprakelijkheid voor gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik of het zich baseren op deze site en/of de inhoud daarvan, uit.
Het is niet toegestaan de op deze website getoonde informatie en afbeeldingen te vermenigvuldigen, te kopiëren, te verspreiden of aan derden tegen vergoeding beschikbaar te stellen, zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Juridisch Adviesbureau Vossen.