Hubertuslaan 20 | 4834 SH Breda | T 06 29 22 22 22 | vossen@juridischadviesvossen.nl

Handhaving

De overheid heeft de taak om, met een dwangsom of bestuursdwang, handhavend op te treden tegen illegale situaties. Bijvoorbeeld een verbouwing zonder de daartoe vereiste bouwvergunning, overschrijding van geluidsvoorschriften door een café, strijdigheid met coffeeshopbeleid of het niet voldoen aan de voorschriften van een milieuvergunning. Ook het intrekken van een exploitatie- of Drank en Horecavergunning op basis van de Wet Bibob is hiervan een voorbeeld.

Als u hiermee te maken krijgt dan kan Friso Vossen van JAV u juridisch bijstaan en opkomen voor uw belangen. Dat kan betekenen het aanvechten van het handhavingsbesluit bij de rechter, of in overleg treden met de gemeente voor het vinden van een oplossing. Friso kan u ook bijstaan als u wilt dat de gemeente gaat handhaven tegen een illegale situatie waar u het niet mee eens bent en/of waar u last van heeft.

Als het gaat om handhaving zijn de belangen vaak groot. Zorg ervoor dat uw belangen op de best mogelijke manier worden behartigd. Dat doet u door Friso in een vroegtijdig stadium in te schakelen.