Hubertuslaan 20 | 4834 SH Breda | T 06 29 22 22 22 | vossen@juridischadviesvossen.nl

Bouwen en wonen

Bouwen en wonen? Als u zich met uw bedrijf ergens wilt vestigen, uw bestaande bedrijfspand wilt verbouwen of uw woning wilt uitbreiden dan is de kans groot dat u een omgevingsvergunning nodig heeft voor bouwen, kappen, slopen, afwijking bestemmingsplan en/of milieu. Friso Vossen van JAV weet hier alles van en kan u helpen bij het aanvragen van deze vergunningen.

Gaat het om een ingewikkeld en/of groot project over bijvoorbeeld bouwen en wonen dan treedt Friso in overleg met de gemeente om te kijken welke vergunningen nodig zijn en welke procedures daarvoor het beste ingezet kunnen worden. Als vergunningmanager zorgt Friso ervoor dat de vergunningtrajecten op de juiste wijze en binnen de planning worden doorlopen zodat uw project op tijd van start kan.

Wil de gemeente niet meewerken of doet bijvoorbeeld de buurman moeilijk, dan bekijkt Friso op welke manier uw bouwplan toch gerealiseerd kan worden. In eerste instantie door in overleg te treden met de gemeente (of met de buurman) maar indien nodig en kansrijk door het voeren van een juridische procedure. Bent u het niet eens met een verleende vergunning dan weet Friso op welke wijze u zich daartegen kunt verzetten via bezwaar en/of beroep.